Regenerowanie turbo

turbo regeneracja jarosław

Każda naprawa turbosprężarki jest poprzedzona dokładną analizą jej stanu technicznego oraz wykryciem jej ewentualnych uszkodzeń. Poszczególne jej części są oczyszczane w myjsce ultradźwiękowej, a następnie poddajemy je szkiełkowaniu i piaskowaniu. Dopiero wtedy, po przywróceniu pierwotnego stanu turbosprężarki możemy przystąpić do oględzin. Określamy fachowo dlaczego nie pracuje ona jak należy i jakie części powinniśmy naprawić lub wymienić.

 

Po zakończeniu pierwszej analizy przystępujemy do dokładnego zbadania powierzchni urządzenia, które polega głównie na weryfikacji punktów pomiarowych producenta. W zależności od ich stanu proponujemy albo użycie ich po raz kolejny albo wymiany je na nowe.

 

Kolejnym etapem naszej pracy jest wyważanie wałka razem z kołem kompresji na specjalnie do tego przystosowanej wyważarce. Składamy również korpus turbosprężarki i zakładamy nowe części np.: łożysko, wymagane uszczelki, odrzutniki olejowe czy pierścienie oporowe. Następnie ważnym etapem pracy, choć pomijanym przez większość firm jest zamontowanie złożonego korpusu na maszynie doważającej. Etap ten uwzględnia doważanie przy prędkości podkrytycznej- około 40000 obrotów na minutę, a także na stanowisku obrotowym przy 250000 obr/min. Tak przeprowadzone testy zapewniają szczelność urządzenia, dlatego poświęcamy jej należytą uwagę. Określamy także w ten sposób czy nie należy wprowadzić ewentualnych poprawek.

 

Każde testowane urządzenie pozwala sprawdzić jak będzie się zachowywać w warunkach naturalnych, czyli przy pracy w maszynie, do której jest przeznaczony. Kiedy już jesteśmy pewni na 100%, że wszystko działa jak należy, montujemy je oraz regulujemy ustawienia zaworu sterującego.

 

Po regeneracji turbosprężarki dołączamy do niej kartę gwarancyjną, protokół wyważania końcowego oraz instrukcję montażu. Na nową, jak i naprawioną turbinę gwarancja wynosi 1 rok.